Mokyklos taryba (Kolegialus valdybos organas)


Mokyklos tarybą (kolegialaus valdymo organą) sudaro: vienas mokinių atstovas, vienas profesinio mokymo įstaigos mokytojų atstovas, vienas profesinio mokymo įstaigos kitų darbuotojų atstovas, vienas Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, 4 socialinių partnerių atstovai, vienas regionų tarybos atstovas.

Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;
 • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo įstaigos struktūros pertvarkos planus;
 • nustato profesinio mokymo įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;
 • nustato bendrą mokymosi vietų skaičių;
 • svarsto mokyklos direktoriaus pateiktą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

 

Tarybos nariai:

 • Honorata Lyndo – tarybos pirmininkė, Lietuvos Restoranų vyr. virėjų ir konditerių asociacija;
 • Artūras Jurgis Bernotas, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos 628 grupės mokinys;
 • Vida Bingelytė, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos profesijos mokytoja ekspertė;
 • Egidijus Dargevičius, UAB „Naujasis Vilnius“  vykdantysis direktorius;
 • Giedrė Kmitienė, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos metodininkė;
 • Eglė Ližaitytė, lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė;
 • Gintas Umbrasas, Vilniaus regiono plėtros tarybos narys, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas.
 • Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė;
 • Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Įsakymas dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro tarybos paskyrimo