Pamokų laikas

Mokslo metų trukmė yra 40 savaičių. Dar papildomai skiriamos 2 savaitės Kalėdinių atostogų.

Pamokos prasideda 8 val. Pietų pertrauka prasideda po 4 pamokų ir trunka 30 min. Penktadieniais pertraukų laikas būna sutrumpinamas.

Lankomumas mokykloje yra privalomas. Praleistos pamokos žymimos teorijos mokymo dienynuose, grupės vadovų mėnesių, pusmečių suvestinėse. Lankomumas yra vienas iš kriterijų, mokant mokiniams stipendijas.


Pirmadienio - ketvirtadienio
pamokų laikas:
Penktadienio pamokų
laikas:
1 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40 8.50 - 9.35
3 9.55 - 10.40 9.45 - 10.30
4 10.55 - 11.40 10.45 - 11.30
5 12.10 - 12.55 11.55 - 12.40
6 13.05 - 13.50 12.45 - 13.30
7 14.00 - 14.45 13.35 - 14.20
8 14.55 - 15.40 14.25 - 15.10
9 15.45 - 16.30 -
10 16.35 - 17.20 -