2012m. projektų ir AEHT sklaidos renginys


 

2012m. gegužės 24 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyko tarptautinių projektų baigiamasis sklaidos renginys, kurio metu mokiniai ir mokytojai dalinosi savo patirtimi.

Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto "Tarptautinė patirtis tobulinant būsimų turizmo darbuotojų profesines kompetencijas" Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0537 dalyviai pristatė savo stažuotes Ispanijoje, Austrijoje ir Pracūzijoje. Mokiniai gamino stažuočų metu išmoktus tradicinius priimančių partnerių patiekalus- Liono salotas, Ispanišką vištienos kepenėlių paštetą, Austrišką vštienos troškinį, Prancūzijoje išmoktą patiekalą kiaulieną troškintą su karnišonais ir bulvių apkepėle, Austrišką štrudelį ir Ispanišką ananasų pyragą su karamele, kuriuos renginio svečiai degustavo. Svečiams buvo pristatyta parengta metodinė medžiaga „Tradiciniai Ispanijos, Prancūzijos, Austrijos patiekalai ir aptarnavimo kultūra“.

Kito Leonardo da Vinci programos projekto „Tarptautinė patirtis rengiant logistus ekspeditorius“ Nr.LLP-LdV-IVT-2011-LT-0538 dalyviai dalijosi patirtimi įgyta 3 savaičių stažuotėje Vokietijoje, Chemnico mieste. Į renginį atvyko ne visi projekto dalyviai, nes kiti jau surado darbą pagal specialybę ir sakė, kad stažuotėje gautas sertifikatas ir Europass mobilumo dokumentas padėjo jiems įsidarbinti. Visi projekto dalyviai tvirtino, kad įgyta patirtis jiems labai naudinga, nes Vokiečiai jiems patikėjo įvairias darbo operacijas, leido dirbti su tarptautinėmis logistikos programomis ir dokumentais.

Šiais mokslo metais buvome ir partneriais Alantos technologijų ir verslo profesinio mokymo centro projekte „Marketingo žinios mokykloje- sėkmingas verslas ateityje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0629. Po dvi VTPVM mokytojas stažavosi Vokietijoje ir Italijoje. Stažuočių metu projekto dalyvės siekė išsiaiškinti kaip Vokietijoje ir Italijoje  į profesinio mokymo programas integruojamas marketingo dalykas ir kaip mokiniai šio dalyko žinias pritaiko konkrečioje veikloje. Remdamosi įgyta patirtimi mokytojos parengė marketingo dalyko praktines užduotis, kuriomis galės naudotis visos mokyklos.

Renginio metu buvo pristatytas ir jau du metus trukęs ir besibaigiantis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Mano tradicijos mūsų Europoje“. Projekto metu geriau pažinome partnerių šalių tradicijas, pristatėme savąsias. Net 16 mokinių ir 14 mokytojų lankėsi Norvegijoje, Belgijoje ir Lenkijoje, o vykstant vizitams Vilniuje, į projekto veiklą buvo įtraukta visa mokykla, vietos bendruomenė, partneriai- „Ryto“ vidurinė mokykla, Lietuvių namai, Lietuvos Edukologijos universitetas, Všį mokymo centras „Mes esame“. Visi kartu surengėme tarptautinę Kaziuko mugę. Projekto metu pravesta daug atvirų integruotų pamokų, ekskursijų, sukurta intrernetinė svetainė, kurioje galima rasti Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos ir Belgijos lankytinas vietas, tradicinių švenčių kalendorių, žodynėlį, elektroninę receptų knygą.

Šiais mokslo metais mokykla dalyvavo AEHT 24-ojoje kasmetinėje konferencijoje Hagoje, Olandijoje, kuriame mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo virėjo ir viešbučio administratoriaus konkursuose. Dalindamiesi konkurso įspūdžiais mokiniai pabrėžė dalyvavimo tarptautiniame konkurse svarbą jų profesiniam tobulėjimui. Abu konkurso dalyviai V. Gečiūnaitė ir J. Misius anksčiau irgi stažavosi užsienyje kaip Leonardo da Vinci projekto dalyviai. Visus svečius sužavėjo V. Gečiūnaitės išsakyta mintis, kad studijuodama aukštojoje mokykloje ir dirbdama ji negavo tiek žinių ir patirties, kiek mokydamasi profesinėje mokykloje.

Renginio metu svečiai turėjo galimybę pabuvoti Ispanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Norvegijoje ir Olandijoje. Buvo degustuojami mokinių pagaminti valgiai, skambėjo tų šalių muzika, buvo demonstruojamos nuotraukos ir video medžiaga. Projektų dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai.

Renginyje dalyvavo projekto dalyviai, mokyklos administracija ir mokytojai, tėvų komiteto , socialinių partnerių atstovai siunčiančių mokyklų partnerių VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos, Šiaulių PRC , Vilniaus technologijų ir verslo PMC, Lietuvių namų, „Ryto“ vidurinės mokyklos atstovai, ŠMM profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas Mečislavas Griškevičius ir ŠMM turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Margarita Jakštonienė, Švietimo ir mainų paramos fondo projektų koordinatorės Audronė Bagdonienė ir Agnė Vaiciukevičiūtė.