Surask mus Facebook'e
Tu matai daiktus ir sakai - "Kodėl?" O aš matau daiktus kurių niekad nebuvo ir sakau - "Kodėl ne?
Bernardas Šo

"EURspace" projekto mokymai Portugalijoje


2018m. baladžio 16-20 dienomis  įvyko  Erasmus+ KA2 Profesinio mokymo strateginių partnerysčių projekto inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais "EURspace: European IVT Recognition Gateway" Nr. 2015-1-PT01-KA202-013119 partnerių susitikimas ir mokymai Portugalijoje, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos projektų vadovė R. Vadeikytė, profesijos mokytojas M. Vaisėta ir profesijos mokytoja P. Norvaišienė.

Šis susitikimas buvo skirtas paskutiniam ECVET platformos kūrimo etapui.

Projekto tikslas – sukurti įgūdžių ir kvalifikacijų plėtros platformą Europos erdvėje, siekiant užtikrinti pirminio profesinio mokymo pripažinimą, įteisinimą, kreditų priskyrimą ir sertifikavimą, siekti teorinių ir praktinių metodų taikomų partnerių šalyse plėtros Europos mastu.

Projekto dalyvių šalys: Portugalija, Lietuva, Rumunija Turkija, Italija, Ispanija, Prancūzija. Kiekvienos šalies delegacijose buvo nuo 3 iki 5 dalyvių, taip pat ir Platformos kūrimo kompanija  Inercia Digital S.L. (Ispanija).Viso 26 dalyviai.

Seminaras vyko pasisakymų, diskusijų ir pristatymų pagrindu.

Mokymus pradėjo  projekto koordinatoriai iš Portugalilos,  Célia Nunes ir EPRALIMA mokyklos atstovai.

Celia Nunes atidarymo pradžioje  pristatė mokymų programą ir priminė projekto tikslus, partnerių atsakomybes, aptarė pasiektus projekto rezultatus bei sunkumus su kuriais  susiduriama įgyvendinant ir įveikiant strategijas.

Aptarti padaryti darbai  virėjo mokymo  programose išskiriant  žinias, kompetencijas įgūdžius, mokymosi rezultatus ir kt. Pristatyta projekto Metodika ir bandomasis projektas, mokymosi rezultatų įvertinimas ir sertifikavimas,  ECVET taškų patvirtinimas, pripažinimas ir paskirstymas.
Diskusijoms ir koregavimui buvo pateikta platformos mokymų pristatymų forma pedagogams ir specialistams bei atskiras platformos pristatymas mokiniams.

Kiekvienos šalies atstovai buvo paruošę namų darbus skirtingomis temomis ir pateikė pristatymus. Mūsų mokyklos projektų vadovė R. Vadeikytė  pristatė EURspace pedagoginio rinkinio dokumentus „Mokymosi rezultatų grupavimas į branduolinius vienetus“ ir „Mokymosi rezultatų vienetų koncepcija“; Apie kreditų į mokymosi rezultatus paskirstymo sistemą,  kreditų perdavimo ir kaupimo sistemą,  ECVET taškų priskyrimo sistemą kalbėjo  Bala Ganessane / Tvaraus vystymosi valdymo institutas; supratimo memorandumas,mokymosi sutartis, Europass mobilumas, Europass kalbos pasas šiomis temomis pasisakė Tamara Rodríguez / Heziketa Teknikoko Elkartea; kompetencijų vertinimo priemonės, mokymosi rezultatų vertinimas, žinių, įgūdžių ir kompetencijos įvertinimo priemonės diskutavo Monia Ciancaleoni / Associazone CNOS FAP Umbrijos regionas ir kt.

Platformos kūrimo kompanija  Inercia Digital S.L. pristatė Platformoje jau sukurtus darbus ir tolimesnius darbus kurie turi būti atlikti. Planuojama, kad iki birželio mėnesio platforma turi būti baigta.

Kai visi darbai bus atlikti ir platforma veiks, ja galės naudotis ne tik mokyklos, turinčios virėjo programa. Naudodamiesi platformoje pateiktu pedagoginiu rnkiniu ir rekomendacijomis kaip kurti mokymosi rezultatų matricą, ECVET galės sėkmingai taikyti ir su kitomis mokymo progrmaomis dirbantys specialistai, organizuodami mokinių mobilumus ir norėdami užskaityti ir perkelti stažuočių užsienyje metu įgytus mokymosi rezultatus.

Birželio pabaigoje planuojame organizuoti vienos dienos mokymus Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje, kurių metu Lietuvos profesinių mokyklų atstovams pristatysime EURspace projekto metu pasiektus rezultatus, praktiškai išbandysime sukurtą platformą. Renginio data bus patikslinta.