Aplankyk mūsų facebook'e
Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo.
Volteras

Erasmus+ KA3 antrasis partnerių susitikimas Italijoje

logo


2018 m. birželio 7-8 dienomis Irena Griškevičienė ir Marijus Vaisėta dalyvavo antrajame projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“ partnerių susitikime Italijoje.

Susitikimo metu buvo aptartos ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos nacionalinės studijos, įvairiais klausimais dirbta darbo grupėse.