Surask mus Facebook'e
Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo.
Volteras

Diskusijos verslo vadybos fakultete, IB „Vilionė“

logo


Rugsėjo 25 d.  Vilniaus kolegijoje, Verslo vadybos fakultete, IB „Vilionė“ vyko Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos vykdomo projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) „(IMITACINĖ BENDROVĖ KAIP ANKSTI MOKYKLĄ PALIEKANČIŲ JAUNŲ ASMENŲ PREVENCINĖ PRIEMONĖ)“ 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 818 pristatymas, aktyvi diskusija. Susitikimo pabaigoje studentai užpildė pateiktas anketas.