Aplankyk mūsų facebook'e
Jeigu į daiktus, kuriuos tu matei visą laiką, imsi žiūrėti atidžiau, lyg pirmą kartą, trokšdamas įžvelgti visas smulkmenas, tai pasirodys, kad tu jų ankščiau niekada nematei.
Ch.S.Puigas

Pirmasis partnerių susitikimas Vokietijoje

logo


Sausio 25-26 dienomis prekybos ir verslo skyriaus vyr. profesijos mokytojas Marijus Vaisėta ir profesijos mokytoja ekspertė Vaclava Griškevičienė dalyvavo Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos vykdomo projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL)“ 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN pirmajame partnerių susitikime Vokietijoje, Esene.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei mokyklos, kuriose veikia imitacinės bendrovės.