Surask mus Facebook'e
Ką nors padaryti reikia ne taip jau daug pastangų; o štai nuspręsti, kas darytina, reikia iš tikro didžių pastangų.
K.Chabardas

Naujienos


2017-04-11

Išvyka į Alantos TVM


Balandžio 10 d. Prekybos ir verslo skyriaus metodinė grupė apsilankė Alantos technologijų ir verslo mokykloje, kur vyko metodinių grupių narių susitikimas.

Susitikimo metu Alantos TVM metodinės grupės pirmininkė Dalia Žygelienė pristatė mokykloje vykdomą metodinę veiklą. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė bei apskaitos mokytojos D.Ivanauskienė ir R.Dragūnienė pasidalino Apskaitininko ir kasininko modulinės profesinio mokymo programos įgyvendinimo patirtimi bei kilusiomis problemomis, jų sprendimo galimybėmis. 

Susitikimo metu buvo aptartos tolesnio mokyklų bendradarbiavimo galimybės.