Aplankyk mūsų facebook'e
Tu matai daiktus ir sakai - "Kodėl?" O aš matau daiktus kurių niekad nebuvo ir sakau - "Kodėl ne?
Bernardas Šo

Naujienos


2019-01-22

KA3 pilotiniai užsiėmimai


2019 m. sausio 22 d. prasidėjo pilotiniai  Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“ užsiėmimai, kuriuose dalyvauja 818 gr. mokiniai.